Als je wilt reserveren, dan kan dit. 

Reserveren kan per mail (contactformulier) of per telefoon (06 57 58 43 54).

Als je reserveert, dan vraag ik een aanbetaling van € 10,-. 

De betaling kan d.m.v. een Tikkie of door € 10,- over te maken op

NL94 TRIO 0784 7018 65 t.n.v. Frans Pool.